Jarana Club

Dirección de arte, gráficas e imagen corporativa para la sala de conciertos Jarana Club de Palma de Mallorca.
(2011-2014)

//

Art direction, graphics and corporate identity for the concert hall Jarana Club of Palma de Mallorca.
(2011-2014)

//

Big James Turrel photo Es gremi Obits + Aliment + DMC Jarana Festival